Newslaya Home

विज्ञापन

Please contact us to receive further information regarding necessary details about the advertisement.

Our contact number: 9862328005
Emailads.newslaya@gmail.com

न्यूजलय अनलाईन खबर पत्रिकामा विज्ञापन गर्न चाहनु हुन्छ भने, यसमा कतिथरि विज्ञापन प्रेसित गर्न सकिन्छ र दर रेट के छ जान्नका लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

ईमेल: ads.newslaya@gmail.com